Jälkilaskenta seuraa toimintasi kannattavuutta

Jälkilaskenta, eli COGS ( Cost of goods sold ) auttaa sinua reaaliaikaisesti pysymään selvillä yrityksesi liiketoiminnasta. Jälkilaskenta näyttää eritellysti jokaisen myyntitilauksen kannattavuuden selkeästi vihrein ja punaisin taustavärein eroteltuna. Voit lisäksi porautua yksittäisiin leimauksiin ja materiaalikuluihin asti. Näet siis kaiken toimintanne suuressa kuvassa ja tarvittaessa todella yksityiskohtaisesti. SkyReport Jälkilaskentaohjelma räätälöidään aina asiakkaalle ja sen antamiin lukuihin voi aina luottaa. Jälkilaskenta integroidaan jokaiseen toiminnanohjausjärjestelmään ja sen oheen voidaan liittää myös SkyMonitor OEE- Tuotannonseuranta ja SkyPlanner APS – Hienokuormitus.
Jälkilaskenta käytössä

Kannattavuus eri väreillä

Jokainen myyntitilaus näkyy omilla riveillään kannatavuuslaskelmineen. Selkeän värierottelun avulla huomaat nopeasti miten tuotannossa menee. Voimme halutessasi asettaa jälkilaskennan listaamaan myyntitilausten sijasta myös muita tuotannollisia yksiköitä.

Voit helposti porautua tietoihin

Voit klikkaamalla porautua tarkastelemaan, että mistä tilauksen voitto tai tappio on tarkalleen muodostunut. Näet yksittäisten tilausrivien kannattavuuden, materiaalikustannukset, vaiheiden läpimenoajat, leimaukset ja leimausten tekijät.

Ihan niin yksityiskohtaiselle tasolle asti kuin tietoa riittää. Henkilökunnalta kysyminen vähenee, kun voit jälkilaskennasta itse nopeasti selvittää mistä esimerkiksi kunkin tilauksen voitot tai tappiot johtuivat.

Jälkilaskenta auttaa porautumaan tietoihin
Jälkilaskentaohjelma sisältää graafiset raportit

Graafiset raportit ja hakutoiminnot

Voit tarkastella myös kaavionäkymässä tuotantoaikojen ja kannattavuuksien kehittymistä esimerkiksi jonkun tietyn tuotteen kohdalla. Jälkilaskenta tarjoaa myös haun asiakkaan, tuotantosolun, työnumeron ja monen muun tiedon perusteella. Voit tietenkin valita myös tarkasteltavan aikajakson.

Ohjelman tiedot luotettavia

Jälkilaskentaohjelma on tehty tunnistamaan virheelliset leimaukset ja puuttuvat tiedot. Se merkitsee ne punaisella lipulla ja kertoo mikä tiedoissa on väärin. Tämän ansiosta voit varmistua, että tarkastelemasi tiedot ovat oikein ja korjata virheet.

Jälkilaskenta on luotettavaa kun datan laatu varmistetaan yhdessä
Jälkilaskenta on räätälöitävissä tarpeidesi mukaan

Jälkilaskenta on räätälöitävissä tarpeidesi mukaan

Jälkilaskentaohjelman raportit ja käyttöliittymäsuunnittelu on tehty mukautumaan kunkin yrityksen tarpeisiin. Käymme siis kanssasi läpi jälkilaskettavat asiat ja muokkaamme jälkilaskentaohjelman toimimaan kuten haluat. Varmistamme myös kanssasi, että haettu data ja laskelmat ovat toiminnassanne paikkaansapitäviä. Haluamme, että sinulla on ainakin yksi raporttityökalu, jonka lukuihin voit aina luottaa.

Liitettävissä kaikkiin toiminnanohjausjärjestelmiin

Jälkilaskenta on liitettävissä kaikkiin toiminnanohjausjärjestelmiin, kuten esimerkiksi Lemonsoft, C9000, Visma, ym. Teemme ammatiksemme muutenkin haastaviakin integraatioita ja siksi tekemämme ohjelmistot ovat integroitavissa aina kaikkiin työohjelmiin.

Jälkilaskenta voidaan liittää kaikkiin ERP - järjestelmiin, kuten Lemonsoft ja C9000

ONNISTUNEITA SOVELLUKSIA Tutustu työnäytteisiimme

Suunnitellaan yhdessä! Ota yhteyttä ja kysy lisää: +358 40 700 0002