Những cái này cũng vậy công ty tin tưởng chúng tôi