Nedräkningen följer lönsamheten i ditt företag

Efterbokföring, känd som COGS ( Kostnad för sålda varor ) hjälper dig att hålla dig informerad om ditt företags verksamhet i realtid. Efterkalkylen visar lönsamheten för varje försäljningsorder i detalj, tydligt åtskilda av gröna och röda bakgrundsfärger. Du kan också borra ner till enskilda stämplar och materialkostnader. Så du kan se alla dina aktiviteter i helheten och vid behov i verkliga detaljer. SkyReports efterkalkylprogram är alltid kundanpassat och du kan alltid lita på siffrorna det ger. Nedräkning integreras kan också anslutas till och bredvid varje företagsresursplaneringssystem SkyMonitor OEE- Produktionsspårning ja SkyPlanner APS - Fin belastning.
Efterräkning aktiverad

Lönsamhet i olika färger

Varje försäljningsorder visas på sin egen linje med lönsamhetsberäkningar. Med tydlig färgseparation kan du snabbt se hur din produktion går. Om du vill kan vi ställa in nedräkningar för att lista andra produktionsenheter än försäljningsorder.

Du kan enkelt borra ner till data

Du kan klicka för att borra ner för att se exakt var orderns vinst eller förlust kom ifrån. Du kan se lönsamhet, materialkostnader, väntetider, frimärken och frimärkesframställare för enskilda orderlinjer.

Till detaljnivån eftersom det finns tillräckligt med information. Att fråga personal reduceras när du snabbt kan ta reda på i själva efterbokföringen vilka vinster eller förluster för varje order, till exempel.

Efterräkning hjälper dig att gå in i data
Programvaran efter kalkylatorn innehåller grafiska rapporter

Grafiska rapporter och sökfunktioner

Du kan också se en grafvy över trender i produktionstider och lönsamhet, till exempel för en viss produkt. Efterräkning ger också en sökning efter kund, produktionscell, jobbnummer och många fler. Naturligtvis kan du också välja en tidsperiod att visa.

Programinformationen är tillförlitlig

Programvaran efter räkningen är utformad för att upptäcka felaktiga frimärken och saknade data. Den markerar dem med en röd flagga och berättar vad som är fel med informationen. Detta hjälper dig att verifiera att informationen du tittar på är korrekt och korrigera felen.

Efterräkningen är tillförlitlig när datakvaliteten säkerställs tillsammans
Efterbokföring kan anpassas efter dina behov

Efterbokföring kan anpassas efter dina behov

Efterkalkylprogram rapporterar och design av användargränssnitt är gjord för att anpassas till varje företags behov. Så vi går igenom de saker som ska beräknas med dig och modifierar beräkningsprogrammet så att det fungerar som du vill. Vi ser också tillsammans med dig att de data och beräkningar som söks efter är korrekta för din verksamhet. Vi vill att du ska ha minst ett rapporteringsverktyg som du alltid kan lita på.

Ansluten till alla ERP-system

Efterbokföring kan integreras i alla ERP-system, t.ex. Lemonsoft, C9000, Visma, etc. Vi gör också andra utmanande integrationer i vårt yrke, varför vår programvara alltid kan integreras i alla arbetsprogram.

Efterräkning kan integreras i alla ERP-system som Lemonsoft och C9000

Låt oss designa tillsammans! Kontakta oss för mer information: +358 40 700 0002