Vi tillverkar avancerad konstgjord intelligens

Vi programmerar agilt programvara som använder artificiell intelligens för att fungera exakt efter dina behov. Vi hjälper dig också förstå vad konstgjord intelligens är och hitta de mest användbara applikationerna för ditt företag. Vi använder alla de mest moderna teknikerna för konstgjord intelligens i vår design.
 
Visste du? Business Finland ger vanligtvis 50% stöd för kostnaderna för projekt av artificiell intelligens och vi hjälper våra kunder att ansöka om support. 
Konstgjord intelligens

Vad betyder konstgjord intelligens?

Artificiell intelligens (AI) avser maskinens förmåga att självständigt bestämma svaren på frågor baserade på det material som tillhandahålls. Därför är det inte nödvändigt att berätta konstgjord intelligens separat vilka metoder som ska användas för att bestämma rätt svar. Så artificiell intelligens utbildas i sig själv för att hitta kopplingsfaktorerna mellan frågan och rätt svar.

Konstgjord intelligens är som starkast i situationer där logiskt resonemang behövs, och i dessa fall kan det fungera outtröttligt för dig. Det kan ta hänsyn till fler saker på samma gång, och det kommer ihåg allt det har fått höra.

 

En timmes gratis företagsinformationskarta

Vill du kartlägga användningen av konstgjord intelligens i ditt företag? Vill du höra samma grunder om konstgjord intelligens på vanligt språk?
Vi tillhandahåller företag en timmes kartläggning av artificiell intelligens över en videoanslutning gratis. Kartläggning kommer alltid med ett antal idéer du kan använda för att öka ditt företag med konstgjord intelligens.

Faser av projektet om konstgjord intelligens

1.

det första mötet

2.

Artificial Intelligence pilot

3.

Vidareutveckling och integration

4.

frisättning

Vad kan till exempel artificiell intelligens användas?

Artificiell intelligens är ett verktyg när målet är effektiv finbelastning

Fin belastning med konstgjord intelligens

Vill du ordna arbete för dina produktionsmaskiner eller produktionspersonal på det mest förnuftiga sättet? Konstgjord intelligens kan undersöka dina produktionsdata och dra slutsatser baserat på vilken ordning och på vilka maskiner det är bäst att producera vilken produkt. Konstgjord intelligens kan också göra förutsägelser om produktionsgenombrott och vad du verkligen vill. Historien berättar verkligen mycket om framtiden, och datorn kan beräkna. 
 
Kolla in SkyPlanner, ett program för konstgjord intelligens som använder artificiell intelligens.

Optimalisering av lagret med konstgjord intelligens

Vill du att Artificial Intelligence ska analysera hela ditt lager och berätta vilken typ av förändringar du kanske vill göra när du köper eller tillverkar lagerprodukter? Artificial Intelligence kan också förutsäga utvecklingen av ditt lager från alla dina beställnings- och produktionsdata så att du bättre kan förutsäga framtiden.

Konstgjord intelligens hjälper till att optimera inventeringen
Ett lån kan bestämmas i en jiffy med konstgjord intelligens

Ta kreditbeslut med artificiell intelligens

Konstgjord intelligens vet från historien att vilken typ av låntagare kommer att återbetala lånet. Konstgjord intelligens tar hänsyn till de minsta detaljerna vid utvärdering av ett kreditbeslut. Det är därför möjligt att utbilda konstgjord intelligens som en verkligt korrekt bedömare av lånesökandes kreditvärdighet. 

Maskinvisionsbedömning av kovikten

Maskinsyn med konstgjord intelligens kan automatiskt avgöra utvecklingen av nötköttsvikten i ladan. Konstgjord intelligens kan till exempel automatiskt upptäcka en rygg från ovanifrån och uppskatta koens vikt baserat på den utan att väga. Detta är mycket användbart material när man utvecklar utfodring och uppfödning av nötkreatur.

Artificiell intelligens och förfining gör det bra tillsammans
Konstgjord intelligens och reklaminriktning

Marknadsinriktning med artificiell intelligens

Omedvetet flyttar kunderna från varandra till nästa, även om de inte omedelbart märker det. Artificial Intelligence kan föreslå för dina kunder exakt de produkter som sannolikt kommer att vara intressanta för dig i det ögonblicket.

Låt oss designa tillsammans artificiell intelligens!

Så vi gör konstgjord intelligens och mjukvara som passar dina behov. Fantasi är den enda gränsen i utnyttjandet av konstgjord intelligens och behov är ofta individuella. Kontakta oss för att diskutera och vi kan ytterligare förtydliga våra lösningar.

Låt oss designa tillsammans! Kontakta oss för mer information: +358 40 700 0002