fbpx

Rozwój otwarty: najbardziej obiecująca firma automatyzacyjna Skycode w 2021 roku!

Wybrano kod Skycode Robotyzacja z Finlandią jako najbardziej obiecującą firmą wzrostu w dziedzinie automatyzacji w 2021 roku! Gratulacje również dla Robotmation!

„Skycode to agencja programistyczna, która dostarcza oprogramowanie w chmurze do planowania produkcji przemysłowej. 

SkyPlanner Wykorzystywana sztuczna inteligencja pomaga w lepszym planowaniu produkcji, szybszym i bardziej optymalnym. 
Jury doceniło zaawansowane, nowe oprogramowanie Skycode, które spełnia określone potrzeby klientów w branży.

Produkt wykorzystuje algorytm optymalizacji opracowany przez samą firmę. Skycode ma potencjał wzrostu i skalowalny model biznesowy. Fundament firmy jest stabilny, a w szczególności właściwe podejście do budowania wzrostu.”

-Otwarte Jury Wzrostu

Link do nowości:

Automation Growth Path®: Najbardziej obiecującymi firmami rozwojowymi są Robotmation i Skycode