Skiftplanlegging og mobil timepostering

Skiftplanlegging er enkelt og effektivt med SkyTimer-programvare. Timeregistrering er enkelt fordi den leveres med en smarttelefon å installere mobilapplikasjon. SkyTimer - skiftplanlegging er laget spesielt for rengjøringsindustrien, vedlikehold av eiendom, sikkerhet, bygg og industri, men du kan bruke den like bra i alle bransjer.

Skiftplanlegging aktivert

Arbeidsflytplanlegging og spillejobber enkelt i kalenderen

Med en klar kalendervisning av arbeidsskiftplanlegging, kan du raskt legge til jobber til forskjellige elementer. Du kan velge en ledig arbeidstaker eller en arbeidsgruppe og en jobb. Du ser alltid din arbeidssituasjon, og alt er i orden.

Mobilt klokkekort

Ansatte kan spille inn timevis på smarttelefonen sin. Stempelprogrammet har et spesielt fokus på brukervennlighet. Noen ganger kan du stemple deg selv for en pause, og det kan gjøres timestempler til hele arbeidsgruppen på en gang hvis du ønsker det. Mobilklokkekortet fungerer med selv de rimeligste telefonene.

Mobilt klokkekort
GPS sørger for at timebestilling gjøres på arbeidsstedet

GPS sørger for at timebestilling gjøres på arbeidsstedet

Om nødvendig kan du kartlegge områder eller adresser der det er tillatt å ta opp hver time på kartet. På denne måten kan arbeidslederen sørge for at timegivelsen blir gjort uansett hvor det er nødvendig. Denne funksjonen er tilgjengelig for deg hvis du ønsker det.

Tar notater og lagrer bilder på jobbsiden

Den ansatte kan sende meldinger fra programmet til veilederen og lagre bildene som dokumenter. 
Lagre notater og bilder på jobbsiden
Timeplanen og timeposten overføres enkelt til økonomistyring

Allsidige timerapporter og eksport av timelister til økonomistyring

Visningen av timerapporten gir deg en oversikt over timene som faktisk er arbeidet og de tilhørende merknadene. Du kan skrive ut timelister og eksportere dem til lønn og fakturaer økonomistyringKompatible.

SkyTimer - Skiftplanlegging er kompatibel med alle ERP-systemer, fordi vi uansett gjør integrasjoner i vårt yrke.

Varsler om materielle avvik

SkyTimer - skiftplanlegging varsler ledelse om bemerkelsesverdige problemer. For eksempel hvis et skift ikke er startet eller en ansatt har måttet avslutte skiftet. Du kan selv definere hvilke ting du vil motta varsler om.

Skiftplanlegging varsler veiledere om bemerkelsesverdige problemer.
Skiftplanlegging sikrer at alle avtalte skift er fullført.

Refusjon av sykefravær

Du kan enkelt definere en erstatningsarbeider for skift som blir foretatt sykemeldt. Skiftplanlegging sikrer at alle avtalte skift er fullført.

La oss designe sammen! Kontakt oss for mer informasjon: 040-056 1771