Κατηγορία αρχεία για τις τεχνικές μας λύσεις

Άρθρα σχετικά με τις τεχνολογίες και τις τεχνικές λύσεις που χρησιμοποιούμε. Ιδέες για λογισμικό που μπορούμε να κάνουμε και για σας.

Αυτόματη παρακολούθηση θερμοκρασίας ψυγείων

Από την παραγγελία σας, δημιουργούμε αυτόματη παρακολούθηση της θερμοκρασίας των ψυγείων, όπως απαιτείται για τη βιομηχανία τροφίμων. Εξοικονόμηση πολύς χρόνου σας στις υποχρεωτικές αναφορές και βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων. Η παρακολούθηση ψυγείου μπορεί να συνδυαστεί, για παράδειγμα, με το σύστημα ERP του σφαγείου Sorkka.fi. Στη βιομηχανία τροφίμων, όπως τα σφαγεία, η εφαρμογή της ψυχρής αλυσίδας πρέπει να παρακολουθείται κατόπιν αιτήματος των αρχών…